Pojištění na dovolenou

Platnost ceníku od 1.12.2023

UNION typ TURISTA balíček B (EVROPA)
včetně onemocnění COVID 19

 • léčebné výlohy v zahraničí = 4.000 000 Kč
 • Stornopoplatky = 12.000 Kč (spoluúčast 20%)
 • zavazadla = 18.000 Kč (9.000 Kč / věc)
 • Odpovědnost:
  • újma na zdraví = 2.500 000 Kč
  • majetková újma = 1.000 000 Kč
 • Úrazové pojištění:
  • trvalé následky úrazu = 360 000 Kč
  • Smrt v důsledku úrazu = 180 000 Kč
 • Náklady na technickou pomoc při záchranné akci = 1.000 000 Kč

OSOBA 0-69 let

 • 40 Kč / den

OSOBA nad 70 let

 • 80 Kč / den
 

UNION typ TURISTA balíček A30
včetně onemocnění COVID 19

 • léčebné výlohy v zahraničí = 8.000 000 Kč
 • Stornopoplatky = 30.000 Kč (spoluúčast 20%)
 • zavazadla = 18.000 Kč (9.000 Kč / věc)
 • Odpovědnost:
  • újma na zdraví = 2.500 000 Kč
  • majetková újma = 1.000 000 Kč
 • Úrazové pojištění:
  • trvalé následky úrazu = 360 000 Kč
  • Smrt v důsledku úrazu = 180 000 Kč
 • náklady na technickou pomoc při záchranné akci = 1.000 000 Kč

OSOBA 15-69 let

 • 50 Kč / den (EVROPA)

OSOBA nad 70 let

 • 85 Kč / den

DÍTĚ DO 15 LET

 • 35 Kč / den (EVROPA)
     

UNION typ TURISTA balíček A10
ČESKÁ REPUBLIKA

 • pojištění zavazadel = 18.000 Kč max. 9.000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
 • pojištění odpovědnosti
  • újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení = 500.000 Kč
  • škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti = 500.000 Kč
  • další nemajetková újma = 500.000 Kč
 • pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu)
  • onemocnění, úraz, živelná pohroma, nedobrovolná ztráta zaměstnání, trestný čin = 80% stornopoplatku max. 10.000 Kč osobu
 • 10 Kč dospělá osoba / den
 • 5 Kč / dítě do 15 let
     

 

Dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF, pro jejich zobrazení potřebujete program Adobe Reader od společnosti Adobe.

Aktuální verzi si můžete stáhnout ZDE.

Soubory ke stažení