střední Dalmácie

Informace k destinaci

je pokládána za nejkrásnější oblast východního Jadranu. Oblast střední Dalmácie láká především členitým pobřežím, kouzelnými zátokami a plážemi s drobnými oblázky a pískem. Je oblastí rozkládající se na pobřeží na severozápadě od Trogiru až po Ploče na jihovýchodě.

střední Dalmácie - regiony / oblasti