Poznávací zájezd do Izraele

Izrael, 224
oblíbená zájezd
vynikající průvodkyně
poznávání Izraele
Informace k zájezdu
Oblast a mapa

POPIS

KRÁSY IZRAELE - Zveme Vás do země s bohatou historii, do země mnoha kultur, do země kulinářských zážitků, tam kde se můžete koupat v Mrtvém moři plném minerálů prospívající zdraví. Do země zážitků a hlubokých prožitků . Zveme Vás do Svaté země.

1.DEN

odlet z Prahy- Tel Aviv. přílet do Tel Avivu. Dle času přílet, možnost prohlídky města Tel Aviv, večeře, nocleh.

2.DEN

po snídani pojedeme podél Středozemního moře do Caesarea primorska- archeologické město , kde uvidíme divadlo, hipodrome, akvadukt,…Dalším navštíveným městem bude Haifa- vyhlídka na přístav a Bahaiské zahrady(památka Unesco). Akko -Akra město zanesené do památek Unesca- křižácká pevnost, Templářský tunel, přístav,..). Podle času se ještě zastavíme e městě Sefad - jedno ze 4. svatých měst judaismu, zvané také jako město učení Kabala. Večeře, nocleh.

3.DEN

po snídani se vydáme do oblasti Galilejského jezera. Plavba lodí po Genezaretském jezeře( nebo známe v Evropě jako Galilejské). Kostel na Hoře Blahoslavenství (Ježíšovo kázání na hoře). Tabgha (kostel Dělení chleba a ryb). Capernaum (synagoga a dům sv.Petra), Nazaret ( Bazilika Zvěstování, kostel sv.Josefa). večeře a nocleh.

4.DEN

po snídani se vydáme do oblasti Jordánského údolí. Archeologické město Beit Se´an, známé také jako Skythopolis. Jericho ( nejníže položené město na světě a jedno z nejstarších měst světa) zde nás uchvátí pohled na Horu Pokušení a Tel Jericho. Kaser El Jehud( dle tradice místo křtu Ježíše Krista). Dle časových možností výhled na údolí Vadi Quelt. Večeře, nocleh.

5.DEN

po snídaní se vydáme do Jeruzalema( město zapsané do památek Unesca) a Betléma. Začneme panoramatickou vyhlídkou z Olivetské hory ( Olivová), dále Getsemanská zahrada a bazilikou Všech Národů. Ortodoxní kostel Hrobu Panny Marie v údolí Kidron (potok Cedron). Přes údolí Kidron vstoupíme do Starého Města. Vydáme se po Via Doloresa- Křížová cesta zakončená Chrámem Božího Hrobu. Tento den ještě navštívíme Betlém( Chrám narození Páně, Bazilika sv.Kateřiny). večeře, nocleh

6.DEN

po snídani budeme pokračovat další části Jeruzaléma. Projedeme moderní čtvrtí, zastavíme se Menora u Knesetu (Izraelský parlamen). Muzeum Holokaustu - Yad Va Shem. Další zastavení bude na Hoře Sion ( Večeředlo, hrobka Krále Davida, kostel Dormition). Židovská čtvrť ( Cardo, Menora, Zeď Nářků) a další místa v Jeruzalému. Večeře, nocleh.

7.DEN

Po snídani navštívíme oblast Mrtvého moře. Pevnost Massada ( zapsaná na seznam Unesco), Národní park Nachal David (Oáza v Judské poušti) , Qumran ( naleziště svitků od Mrtvého moře), koupání v Mrtvém Moři. Večeře, nocleh.

8.DEN

transfer na letiště, odlet do Prahy

Cena na osobu zahrnuje

letenka Praha- Tel Aviv- Praha, letištní a bezpečnostní taxy, klimatizovaný autobus po celém okruhu, 7x ubytování v hotelu kategorie 3*, 7x snídaně, 7x večeře, licencovaný česky hovoří delegát po celou dobu pobytu, vstupenky dle programu - plavba lodí po jezeře, lanovka na Massadu

Cena nezahrnuje

obědy, vstupné na pláž Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a  průvodce (cca 40,-Eu), zdravotní pojištění do zahraničí

Izrael - Tel Aviv

15.9.2019 - 22.9.2019
8 dní / 7 nocí
Letecky
Polopenze
osoba
Nezvoleno
Cena celkem
0 Kč
Vyprodáno
Nevíte si s něčím rady?
Nechte si od nás poradit
(+420) 417 577 738
(+420) 777 184 618
Pondělí - Pátek 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 12:00

Termíny zájezdu

Datum
Počet dní
Počet nocí
Doprava
Strava
Cena od

Ř í j e n   2 0 1 9

27.10.2019 - 3.11.2019
8 dní
7 nocí
Letecky
Polopenze
31 990 Kč / os.
Vybrat
V
Vyprodáno

L i s t o p a d   2 0 1 9