Autobusová doprava 2019

CENA JÍZDENKY PRO 1 OSOBU S NÁSTUPEM V PRAZE NEBO V BRNĚ
odjezd z ČR v Pátek, příjezd do destinace v sobotu * Odjezd z destinace v sobotu, příjezd do ČR v neděli

Přeprava jedné osoby, přeprava jednoho příručního zavazadla 5 Kg a jednoho zavazadla do 20 Kg v zavazadlovém prostoru
Doprava je zajišťována luxusními autobusy, které jsou moderně bezpečnostně vybavené .
Všechny typy autobusů mají klimatizaci, video, občerstvení, bezpečnostní systémy, přehrávač CD, DVD,... Vzhledem k nestejnosměrnému vytížení autobusové přepravy, k nárustu cen PHM a zefektivnění dopravy dochází ke svozům klientů svozovými autobusy (minibusy) do svozového centra v Praze, kde klienti přestupují do velkých autobusů, které je dopraví do cíle. Ceny jsou kalkulovány se znalostí cen PHM a silniční daně k 1.11.2017. V případě zvýšení cen PHM, silničních poplatků, valut nad 5% dojde ke zvýšení cen přepravy.
Každé zavazadlo musí být řádně označeno jménem majitele a cílovým místem výstupu, jinak cestovní kancelář nepřebírá zodpovědnost za ztrátu, záměnu, apod. zavazadla. Neoznačená zavazadla mohou být vyloučena z přepravy.
Svozová místa jsou zajišťována při min. počtu 5 osob (méně než 5 osob, možnost přesunutí do jiného nástupního místa nebo vrácení svozového příplatku)
Přeprava na 14 a více dnů (severní a střední Itálie) / příplatek 300,-/osobu, jižní Itálie / příplatek 600,-/osobu, Chorvatsko / příplatek 400,- /osobu, zavazadlo navíc +300,-

Smluvní přepravní podmínky cestovní kanceláře TEP TOUR v PDF.