Arménie

ARMENIE

Armenie  je zřízením -  republika
Měna je Dram (ADM) a dělí se na 100 luma.                                                                                                               
Nemá vízovou povinnost.                                    

Arménskou republiku by jste našli  v Zakavkaské oblasti , v jihozápadní Asii. Je to vnitrozemský stát, který sousedí na severu s Gruziíí, na východě Azerbajdžánem na jihu Iránem a západě Tureckem. Prvé zmínky o Arménském králoství  pocházejí z roku 321 p.n.l. Tato země jako prvá na světě  přijala křesťanství jako svoji víru.  Velký vliv na dění v zemi měla a má Apoštolská církev. Naleznete zde prastaré památky vedle nádherné panenské přírody, vše doplněné neodmyslitelnou  úchvatnou dominantou hory Araratem. Země byla pod nadvládou Byzatců, Osmanů, Peršanů, byla i součástí SSSR. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se Armenie stala samostatným státem. Dodnes má Armenie úzkou vazbu na Rusko.                                                                              Krajina je převážně hornatá, zasahuje sem horský masiv Kavkazu . Nejvyšší  horou je Aragac, který dosahuje výšky 4090 m.n.m. Přestože je Ararat symbolem země má jej i ve státním znaku, leží na území Turecka a dosahuje výšky 5134 m.n.m. Podle pověsti na tuto horu Noe při povodni, kde je i někde posvátná archa.                                                                                                                                                                                                                              Klima je kontinentální, léta jsou velmi horká a zima je chladná. Počasí je hodně ovlivňováno nadmořskou výškou území. Převažuje zde stepní vegetace.  Arménci jsou i významní zemědělci a pěstitelé. Pěstují především broskve, meruňky, švestky, víno. Víno je základní složkou k výrobě jedinečného konaku Ararat vyráběného od roku 1887. Další tradiční činností je textilní zpracování – především výroba koberců.                                                                         Národním jídlem je lavaš – chléb –pečený na stěně v peci umístěné v zemi. Jsou to tenké placky do nichž se balí různé potraviny- sýr, maso, bylinky, zelenina- velmi chutné. Mezi národní jídla se řadí šašlik, ten  se také balí do chleba lavaš s různými bylinkami – výborné, to musíte ochutnat.                                 Obyvatelé jsou milý, pohostinný, otevření , vstřícní.                                                                                                                    

Hlavním městem je Jerevan , který se pyšní označením nejstarším městem na světě s nepřetržitým osídlením. Leží pouhých 12 m od tureckých hranic, nad městem se tyčí úchvatný Ararat. Má významnou polohu , křižovalyse zde staré obchodní cesty.  Město bylo několikráte postiženo silným zemětřesením, ale vždy bylo obnoveno. Poslední zemětřesení bylo v roce 1988, které zničilo většinu města. Nyní je obnoveno do krásy, jsou vystavěny nové univerzity, divadlo, hudební síň, muzea,…                                                                                 

Při své návštěvě Armenie, rozhodně se jeďte podívat na jezero Sevan, je to největší jezero na Kavkaze ležící v nadmořské výšce 1900m. Má rozlohu 1262 km², průměrnou hloubku 28,5 m v některých místech dosahuje hloubku 86 m.                                                  

Památky zařazené do seznamu Unesco jsou úchvatné- například chrámový komplex Haghapat z 10.století v blízkosti je klášter  Sanahin , klášter Gerhard ze 3.století, chrám  Sv.Ripsime  v Ečmiadzinu, kde sídlí hlava arménské apoštolské církve ,  Garni – arménská vesnice v údolí Azat s komplexem  chrámů  zasvěcený bohu slunce Heliovi, klášter Tatev, Noravank, ….       

 Armenie je to blízká exotika, je to země hor a klášterů, doporučujeme navštívit v období duben-září.                                

 


 

Nabídka zájezdů